Warmtedoorgang

(Een grote weerstand R krijg je door een zo dik mogelijke laag materiaal en een zo laag mogelijke thermische geleidbaarheid.)

Zijn er meerdere lagen dan worden alle aparte warmteweerstanden bij elkaar opgeteld. R1+R2+R3 enz.
In de warmteverliesberekeningen wordt gebruikgemaakt van de U-waarde (voorheen ook wel aangeduid met K-waarde). De U-waarde is de reciproke waarde van de totale warmteweerstand van een wand (U = 1/R) en wordt geschreven als W/(m².K)

R = 4,25 dan is U: 1/4,25 = 0,235 W/(m².K)

Dit betekent dat er 0,235 W per vierkante meter per graad Kelvin door de wand verdwijnt!!!!


De hoeveelheid warmte die per uur door een wand of vloer stroomt berekenen we met de formule:

Q = U x A x ΔK

Waarin Q is warmtestroom in W
U is W/(m².K) (bv 0,235 W)
A is oppervlak in m² (bv. 20 m²)
ΔK is temperatuurverschil in graden Kelvin (bv 20 graden)

Q = W/(m².K) x m² x K = W x m² x K/m² x K = Watt, wordt dan Q = 0,235 x 20 x 20 = 94 Watt

Let op: De uitgerekende waarde is Watt en betreft een warmteverlies in 1 uur. Om hier kWh van te maken delen we 94 door 1000 = 0,094 kWh
Stel dat je uitrekent dat de warmtestroom door het oppervlak 94 Watt is, dan is dat 94 x 24/1000 = 2,256 kWh in één dag.

Ditzelfde geldt ook voor wanden, daken en ruiten. De R-waarden van diverse materialen zijn op internet te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *