Bij alle soorten verbranding ontstaan CO2 en water. Dit geldt voor de verbranding van benzine en diesel in alle soorten motoren. Ook stoomketels verstoken fossiele olie en produceren dus ook CO2 en water. Men zegt dat CO2 een broeikasgas is en de temperatuur op aarde zal toenemen als er teveel CO2 in de lucht aanwezig is. Daarom is er door verschillende landen afgesproken dat de hoeveelheid CO2 die gevormd wordt moet worden beperkt. Daarvoor zijn ambitieuze plannen gemaakt en in de nabije toekomst zullen alle verbrandingsmotoren verboden gaan worden. Ook zullen de elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen verstoken moeten sluiten en gaan we over op door zon en wind geproduceerde energie. Elektriciteitscentrales die biomassa verstoken mogen blijven want de CO2 die door die centrales wordt uitgestoten telt niet mee omdat die reeds eerder door bomen uit de lucht was gehaald. Een boekhoudkundige truc.
Laten we eens kijken waar de meeste CO2 wordt geproduceerd of uitgestoten. Hieronder een grafiekje uit 2021.

Daarin zie je dat China verreweg de grootste producent van CO2 is en Nederland slechts een paar procent CO2 produceert. Toch heeft Nederland besloten een enorme reductie van CO2 te moeten doorvoeren om de temperatuursverhoging wereldwijd beneden de 1,5 graad Celsius te houden. Zelfs al zouden wij op 0% uitkomen dan zal de impact wereldwijd niets voorstellen.


Probleem is dan wel waar we dan de energie vandaan moeten halen. Sommigen zeggen waterstof gebruiken en weer anderen hernieuwbare energie (zon en wind) gebruiken. Daarvoor is enorm veel ruimte nodig. Gelukkig zijn er plannen om 2 kernenergiecentrales te bouwen maar ook dat gaat de nodige jaren duren. Men wil eigenlijk te snel een enorme CO2 reductie zonder stil te staan bij de problemen die dan optreden. Maar we gaan het zien.
Ook is men ambitieus bezig met gesubsidieerde plannen om het transport zoals op de weg en het water van waterstof te voorzien. Er worden ook al dieselmotoren aangepast om op 90% waterstof en 10% fossiel te laten werken.