Tegenwoordig hoor je veel over het verwarmen van de woning met een airco installatie. In het voorbeeld op één van de andere pagina’s wordt het koelproces uitgelegd aan de hand van een Mollier diagram voor het koudemiddel R140a. Hierin stelt de lijn E-A het afkoelproces in de condensor voor. De condensor is een warmtewisselaar. Bij een traditionele airco-installatie zit deze condensor in de buitenunit en de warmte wordt afgegeven aan de buitenlucht. We verwarmen dus het heelal. De binnenunit onttrekt via een warmtewisselaar warmte uit de omgevingslucht en koelt de lucht in die ruimte. (de lijn B-D)

Als we met deze installatie de binnenruimte willen verwarmen moet de verdamper een condensor worden en de condensor in de buiten-unit moet een verdamper worden die warmte onttrekt aan de buitenlucht. Net zoals bij een warmtepomp. In de grafiek zien we dat als de temperatuur van de buitenlucht -10 graden Celsius is er geen warmte meer uit de buitenlucht kan worden onttrokken omdat delta T  nul is geworden. Dit is de reden waarom een warmtepomp of een airco die verwarmt er bij -5 graden Celsius de brui aangeeft.

Om met een airco de binnenruimte te kunnen verwarmen én te koelen wordt er een keer- of wisselklep in het circuit van het koudemiddel geplaatst zoals geschetst op bovenstaande tekening. In de tekening is de wisselklep omgezet en gaat de binnen- unit verwarmen en de buiten-unit neemt warmte op uit de buitenlucht.

De letters uit bovenstaande grafiek zijn in rood de vorige tekeningen geplaatst. Het grote voordeel is dat je met deze manier van verwarmen heel veel gas bespaart.

Stel dat je 2000 m3 gas per jaar gebruikt. Hiervan is 300 m3 gas voor koken en verwarmen.

1700 m3 gas is voor verwarming. 1 m3 gas levert 9,7 kWh aan energie.

1 kWh aan elektrische energie voor de airco-unit levert ca. 4 kWh aan warmte.

Om de ruimte te verwarmen heb je met een airco slechts 1700 x 9,7/4 = 4.122 kWh nodig

1.700 m3 gas kost nu € 3.400. De 4.122 kWh kun je (deels) laten opwekken door je zonnepanelen.

Bij 100% opwekking door de zonnepanelen bespaar je dus € 3.400 aan gasverbruik.

Houdt er wel rekening mee dat bij lagere buitenluchttemperaturen dan -5 er een bijverwarming moet worden ingezet. Bijvoorbeeld houtstook of infrarood.