Nu komen we bij het punt dat we de woning gaan verwarmen. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden. Maar wat willen we?
1. Verwarmen met aardgas en een CV ketel met radiatoren;
2. Verwarmen met aardgas en CV-ketel met vloerverwarming;
3. Verwarmen met hybride-warmtepomp; (elektrisch + gas)
4. Verwarmen met warmtepomp; (elektrisch)
5. Verwarmen met inverter-airco; (elektrisch)
6. Verwarmen met infra-rood; (elektrisch)
7. Verwarmen met hout- of pelletkachel;

We zullen de verschillende mogelijkheden nalopen zodat een verstandige keus kan worden gemaakt. We gaan er vanuit dat we 2.000 m3 gas per jaar verbruiken om de woning te verwarmen. Dat is 2.000 x 9,7 kWh = 19.400 kWh aan energie.
Verwarmen met aardgas, CV ketel en radiatoren;
Bij dit soort verwarmen besparen we geen gas en het water voor de radiatoren moet tot 80 graden worden verwarmd om de woning snel op te kunnen warmen. De radiatoren kunnen worden voorzien van radiator ventilatoren die de warmte snel kunnen verspreiden. Proberen om de watertemperatuur te verlagen naar 70 of 60 graden kan enige besparing leveren evenals het waterzijdig inregelen van de installatie. Informeer u bij uw installateur.

Verwarmen met aardgas, CV ketel en vloerverwarming;
Dit soort verwarming werkt met een Lage Temperatuur (LT). Hierbij kunnen we de watertemperatuur verlagen tot 50 graden. Het retourwater naar de ketel is kouder zodat een beter ketelrendement kan worden verkregen. Dit soort verwarming is comfortabel. Moet je nog een vloerverwarming aan (laten) leggen vraag de installateur dan slangen te leveren met een diameter van 16 mm in plaats van de gebruikelijke 14 mm. Kost iets meer maar is efficiënter. Op de vloer komen tegels of vinyl.

Verwarmen met hybride-warmtepomp; (elektrisch plus gas)
Bij dit systeem wordt met LT gewerkt en de CV ketel wordt vervangen door een hybride warmtepomp. Warmte uit lucht, bodem of water wordt door een soort van airco systeem van buiten de woning aan het water voor de verwarming afgegeven. De buiten-unit is de verdamper en de ketel is de condensor. Daar wordt de warmte afgegeven aan het ketelwater. Beschrijving van het proces vindt u hier en hier.
Als de COP van de installatie 4 is betekent dat dat het je 19.400 kWh/4 = 4.850 kWh aan elektrische energie kost. Deze energie komt bovenop de benodigde energie voor de elektrische apparatuur in huis.
Deze elektrische energie kun je opwekken met zonnepanelen.
Alleen al voor de warmtepomp heb je met panelen van 400 Wpiek er (4.850 x 100)/(85 x 400) = 14 nodig. Als je een elektriciteitsverbruik hebt van 3.000 kWh komen er nog eens 9 bij. Dus totaal 23 panelen.
Je kunt die 3.000 kWh natuurlijk ook inkopen van de leverancier.
Omdat dit een LT systeem is zal de CV ketel het tapwater verwarmen als er warm water wordt gevraagd.
Nadelen van dit systeem:
-Het is duur;
-Bij een buitentemperatuur van ca. -5 graden werkt het bijna niet meer en zal de hybride warmtepomp het water met gas gaan verwarmen;
-Het systeem is luidruchtig; (de buiten-unit)
-Niet geschikt voor HT systemen met radiatoren. In 2023 schijnt er een warmtepomp op de markt te komen voor HT.
-Voor dit systeem is SDE subsidie beschikbaar en tot 2023 krijg je de betaalde BTW op de zonnepanelen terug.

Rekenvoorbeeld:
tot 1.200 m3 gas – € 1,45 daarboven € 3,40
tot 2.900 kWh – € 0,40 daarboven € 1, 20

Zonder warmtepomp:
Gas: 1.200 x € 1,45 + 800 x € 3,40 = € 4.460,- Elektra: 2.900 x € 0,40 + 100 x € 1,20 = € 1280,-
Totaal: € 5.740

Met hybride warmtepomp en 14 panelen:
Gas: 200 x € 1,45 = € 290,- voor bijspringen op koude dagen. Elektra: 2900 x € 0,40 + 100 x € 1,20 = € 1280,-
Totaal: € 1.570,-

Jouw voordeel: € 5,740 – € 1.570 = € 4.170

Warmtepompen koop je hier.

Verwarmen met warmtepomp; (elektrisch)
Bij verwarmen met een warmtepomp wordt alleen elektrische energie gebruikt. Warm water verkrijg je via een voorraadvat die of elektrisch of door een zonnecollector wordt verwarmd.
Hier geldt hetzelfde als voor de hybride warmtepomp.

Verwarmen met inverter-airco; (elektrisch)
Dit komt ongeveer op hetzelfde neer als met de hybride warmtepomp. Alleen hier is de condensor in het systeem in de binnen- unit gebouwd en wordt de warme lucht gelijk in de ruimte geblazen. De CV ketel blijft in tact en doet alleen dienst op zeer koude dagen en zorgt ook voor warm water. Er moeten wel zonnepanelen worden gelegd zoals bij de warmtepompen.

De berekening is vrijwel gelijk als bij de hybride warmtepomp. Dit de goedkoopste oplossing. Je schaft je alleen een airco aan die kan verwarmen. Een extra voordeel is dat je in de zomer het huis kunt koelen. Airco’s koop je hier heel gunstig mét of zonder installatie.
Maar ook bij CV totaal is de keuze groot.

Verwarmen met infra-rood; (elektrisch)
Dit moet je eigenlijk alleen maar zien als bijverwarming. Het warmt de ruimte niet op maar het geeft stralingswarmte af. Zit je in de straling dan is het fijn. Stap je eruit dan is het koud.
Ook ideaal voor in de badkamer in plaats van een radiator.

Verwarmen met hout- of pelletkachel:
Woon je dicht bij een bos of kun je makkelijk aan hout komen dan kun je overwegen een moderne houtkachel te plaatsen die nagenoeg geen fijnstof uitstoot. Zorg wel voor het op tijd laten vegen van het rookkanaal en er geschikte blusmiddelen aanwezig zijn.

Een pelletkachel is ook een oplossing alleen wordt er geen hout gebruikt maar houtkorrels die door een automaat worden toegevoegd.

Dit waren diverse manieren om de woning te verwarmen. Houdt ook in het oog dat het verbannen van fossiele brandstoffen een politieke en economische keuze is. Fossiele brandstoffen zijn niet schaars. Het aardoppervlak beslaat ongeveer 510 miljoen km². 71% daarvan ofwel 365,5 miljoen km² zijn zeeën en oceanen en 29% ofwel 144,5 miljoen km² is land. Momenteel hebben we nog voor ca. 200 jaar bekende fossiele bronnen en meer dan 90% van het aardoppervlak is nog niet onderzocht of daar fossiele brandstof aanwezig is. Daarnaast worden door steeds betere technieken aardolie en gas gewonnen waar dat 50 jaar geleden nog niet mogelijk was. Door verfijnde technieken wordt het steeds makkelijker om synthetische brandstoffen te ontwikkelen. De aarde heeft er miljoenen jaren over gedaan brandstoffen in de aardkorst te vormen uit plantaardige resten die onder hoge druk hebben gestaan. Die processen in de aardkorst zijn niet plotseling opgehouden en duren nog steeds voort. Fossiele brandstoffen winnen we pas 150 jaar. In het begin zelfs op zeer kleine schaal.
Over die voorraden maak ik mij geen zorgen omdat we vóór het uitputten van de voorraden allang andere technieken hebben ontwikkeld om in onze energiebehoefte te voorzien. En het klimaat dan zul je zeggen. Ook daar maak ik mij geen zorgen over.